Welkom op de website van groep 4!   
Wij zullen jullie hier op de hoogte houden van alles wat er gebeurt in onze groep, en natuurlijk vertellen we ook wat we zoal allemaal leren.

 
Leerkracht(en):
 
 Hoi allemaal!

Mijn naam is Wendy Beurskens.
Dit jaar ben ik op maandag, dinsdag en vrijdag de juf van groep 4. Op woensdag en donderdag is juf Ingrid er, gezellig! Ik ben 32 jaar. Ik ben getrouwd met Bart en we wonen in Venlo. Wij zijn de papa en mama van Syd. In mijn vrije tijd lees ik graag een goed boek of kijk ik een spannende film. Ook vind ik het erg leuk om te winkelen of andere gezellige dingen te doen! Koffie drinken op een terrasje in de stad vind ik heerlijk! Maar het allerleukste vind ik het om met Syd te spelen en te knuffelen! Ik heb enorm veel zin in het nieuwe schooljaar. We gaan er een gezellige tijd van maken! 

Groetjes juf Wendy

 Ik ben Ingrid Hanegraaf.
Ik ben de juffrouw van groep 4. 
Ik werk samen met juf Wendy in deze groep. Ik geef les op woensdag en donderdag. Ik ben in augustus 1985 begonnen op de bs Sterrenpad en ik werk hier met veel plezier. Ik ben getrouwd met Frank en we hebben twee kinderen, Britt (22) en Max (20). In mijn vrije tijd ga ik graag met mijn gezin en vrienden leuke dingen doen. Verder ben ik lid van een loopschool waarmee ik drie keer per week ga (hard)lopen. 
We gaan er een leuk schooljaar van maken!

Groetjes juf Ingrid 
 
Activiteiten:
 
 
December en januari


December is bij uitstek de feestmaand van het jaar. We vieren de verjaardag van Sinterklaas en het is Kerstmis. Sinterklaas bracht een bezoek aan onze school. Dat was een super gezellige ochtend.  Als Sinterklaas weer op weg naar Spanje is, zullen we in de klas de kerstboom gaan opzetten. Zo brengen we het lokaal en de kinderen weer in de kerstsfeer. Aan het eind van het jaar is er ook weer een kerstviering. Dit jaar met een bijzonder tintje. 
Buiten al dit gefeest, moet er ook nog hard gewerkt worden in groep 4! Dit gaan we de komende tijd leren:

Spelling
We zijn begonnen met thema 3: Mijn school.
De volgende spellingcategorieŽn worden aangeboden:
 • Woorden met ng en nk (tong en bank). Dit zijn luisterwoorden.
 • Woorden met ei en ij (trein en ijs). Dit zijn weetwoorden.
 • Woorden met eer, oor en eur (beer, boor, deur). Dit zijn luisterwoorden.
Taal
Ook met taal zijn we gestart met het thema: Mijn school. We werken aan de volgende gebieden:
Taal verkennen:
 • We leren het verschil tussen klinkers en medeklinkers.
 • We leren wat een bijvoeglijk naamwoord is en kunnen dit herkennen in een zin.
 • We leren de basisstructuur van een zin herkennen.
 • We herkennen samenstellingen tussen een werkwoord en een zelfstandig naamwoord.
Woordenschat:
We leren weer veel nieuwe themawoorden. Dit doen we met behulp van de woordtrap, de woordspin, de woordkast en de woordparachute.

Spreken en luisteren:
We leren hoe we een beschrijving van iets geven en hoe we de wijs kunnen wijzen.
Schrijven:
We leren hoe we een beschrijving moeten schrijven en hoe we een recept kunnen schrijven.
 
Rekenen
In blok 4 maken we kennis met de tafel van 3. We blijven natuurlijk ook oefenen met de andere tafels. We blijven optellen en aftrekken t/m 100. We leren om dit in sprongen van 10 te doen. Wanneer we aftrekken, maken we eerst een sprong naar het eerdere tiental om zo handig te kunnen rekenen. We leren betalen met bedragen t/m 100. Ook gaan we weer een stapje verder met de digitale klok. We maken nu kennis met de halve uren. 

Technisch lezen
Ook in december lezen we weer lekker verder in de boeken. We hebben veel kunnen lezen in de Sinterklaasboeken van de juf. Veel lezen is goed voor de ontwikkeling, dus dat blijven we lekker doen! Ook lezen we nog steeds samen met groep 5. We lezen dan in groepjes samen in boeken van Timboektoe. Super leuk! Met Timboektoe gaan we werken aan tweelettergrepige woorden die eindigen op Ėig, -lijk, -ing. Ook oefenen we drielettergrepige woorden waarbij de i wordt uitgesproken als een ie en nog veel meer drielettergrepige woorden. Ze worden steeds langer, knap he!

Begrijpend lezen
We starten met het derde blok van Tekstverwerken. In dit blok gaan we de voorkennis activeren. We kunnen aangeven wat we al weten van een onderwerp. We gaan oefenen met het interpreteren van de tekst. We verklaren moeilijke woorden met de woorden eromheen.

Schrijven
We hebben de afgelopen tijd hard geoefend met de natuurlijke verbindingen. Nu gaan we verder met de lastige verbindingen: st, ga, be, oo, vi, rm, os, br, vo, sch. Hier zijn we de komende 10 weken zoet mee.

WereldoriŽntatie
Thema 3 gaat over winkelen. Dit thema gaat over boodschappen doen. Het gaat in op het winkelen zelf: Wanneer is de winkel open? Waar vind je iets? Wat is vers? Hoe lang zijn dingen houdbaar? Waar komen de producten vandaan? Natuurlijk besteden we ook veel aandacht aan Sinterklaas en Kerstmis.

Verkeer
Met verkeer praten we over de regels voor passagiers van een auto. We leren hoe we veilig kunnen instappen en uitstappen. We weten wat de politie, ambulance en brandweer hulp verlenen als dat nodig is. Ze mogen daarom soms voorgaan, namelijk als zij rijden met blauw zwaailicht en sirene.


Oktober en november

Verjaardag leerkrachten
Op woensdag 3 oktober hebben we de verjaardag van de leerkrachten gevierd. Het was een gezellige dag waarop we verschillende activiteiten hebben gedaan. 

Kinderboekenweek
Op woensdag 3 oktober hebben we ook de Kinderboekenweek geopend. Dit jaar is het thema ĎKom Erbijí. Dit thema gaat over vriendschap. We hebben veel opdrachten gedurende deze week hieraan gekoppeld. Op donderdag 10 oktober hebben we de Kinderboekenweek afgesloten met een boekenruilbeurs, dat was leuk! 

Sintermerte
Op woensdag 31 oktober hebben we allemaal een lampion geknutseld. We mochten zelf kiezen welke lampion we mochten maken. Het was een gezellige ochtend, waar veel ouders ons hebben geholpen. De dag erna hebben we een gezellige optocht gelopen. Ook hebben we toen een heerlijke wafel van de OV gekregen. Jammie! 

Spelling
We maken een start met thema 2: Vakantie.
De volgende spellingcategorieŽn vinden een plek in dit thema.
 • Woorden die beginnen met v of f (vlag, fluit).
 • Woorden die beginnen met s of z (som, zon).
 • Woorden die beginnen met sch of schr (schat, schrift).
Dit zijn allemaal luisterwoorden. Je schrijft het woord, zoals je het hoort.

Taal
Ook de taallessen van thema 2 staan in het teken van vriendschap. We werken de komende weken aan de volgende onderwerpen:
Taal verkennen:
 • We leren wat een werkwoord is en hoe je een werkwoord in een zin kunt herkennen.
 • We leren wat een bijvoeglijk naamwoord is.
 • We leren welke functie een punt in een zin heeft.
 • We leren wat een verkleinwoord is en hoe je een verkleinwoord maakt.
Woordenschat:
We leren weer veel nieuwe themawoorden. Dit doen we met behulp van de woordtrap, de woordspin, de woordkast en de woordparaplu.

Spreken en luisteren:
We gaan oefenen met het voeren van een telefoongesprek en we leren hoe je een gevoelsgesprek kunt voeren.

Schrijven:
We gaan verder met de inleiding, de kern en het slot. We leren wat een elfje is en hoe je dit schrijft en we kunnen reflecteren op onze eigen schrijfvaardigheden.

Rekenen
We ronden blok 1 af en maken een start met blok 2. Hierin gaan we verder met de oriŽntatie op de getallen tot en met 100 op de getallenlijn. We oefenen heel veel met optellen en aftrekken t/m 20. Ook zetten we al stapjes richting het opstellen en aftrekken t/m 100. We maken kennis met de tafels van 2 en 10. En we gaan aan de slag met de digitale tijd. We leren wat een kilogram is en of dingen zwaarder of lichter zijn dan andere dingen. 

In blok 3 krijgt het tellen met springen van 10 veel aandacht. Het tellen in sprongen van 10 wordt aangeboden in de geldcontext. We leren optellen en aftrekken over het eerste tiental, zonder rekenrek! We gaan wederom stappen zetten in het optellen en aftrekken tot en met 100. In dit blok wordt de tafel van 5 aangeboden. Daarnaast is er specifieke aandacht voor de vermenigvuldigstrategieŽn halveren, omkeren, verdubbelen en ťťn minder. De kinderen maken kennis met biljetten van 5, 10 , 50 en 100 euro en kunnen deze in situaties gebruiken. In groep 3 hebben de kinderen kennisgemaakt met de maandkalender. In dit blok worden de namen en de volgorde van de maanden aangeboden.  
Technisch lezen
We maken heel wat leeskilometers in groep 4! We lezen veel in boeken van de Hieperdebieb en een aantal kinderen hebben hun boekenpraat al gegeven. Erg knap! Met Timboektoe steken we in op eenlettergrepige woorden en tweelettergrepige woorden. We gaan ook aan de slag met verkleinwoorden en het lezen van woorden met een stomme e. We oefenen het vloeiend lezen.

Begrijpend lezen
De begrijpend luisterlessen zitten erop. We gaan nu echt begrijpend lezen met teksten. De komende periode werken we aan de volgende onderdelen. Inhoud voorspellen (onderwerp a.d.v. de titel en plaatjes), de structuur en de vorm van een tekst kunnen herkennen (verhaal, gedicht of weettekst).

Schrijven
De eerste periode hebben we dingen uit groep 3 herhaald. Nu zijn we al een tijdje natuurlijke verbindingen aan het leren. Op het moment hebben we de natuurlijke verbindingen ie, ee en ei gehad. De komende weken worden de overige natuurlijke verbindingen geleerd: eu, ui, uu, nk, jij. Daarna gaan we lastige verbindingen leren schrijven. Hierover later meer.

WereldoriŽntatie
Thema 2 gaat over het vieren van allerlei feesten zoals de verjaardag, Koningsdag, de feesten van seizoenen en feesten van andere culturen. Bij diverse feesten horen attributen. De kinderen leren deze herkennen. Veel feestdagen liggen vast op de kalender. Daarom besteed dit thema ook aandacht aan het tijdsbesef.
Na de herfstvakantie maken we ook weer een start met de techniektorens. Hopelijk geven zich veel ouders op om ons te helpen, de kinderen hebben er weer ontzettend veel zin in!

Vreedzame school
Blok 2 van de vreedzame school gaat over het zelf leren oplossen van conflicten. In dit blokwerken we met elkaar aan het voorkomen en oplossen van conflicten. We gaan er samen voor zorgen dat we tot een win-win-oplossing kunnen komen. 

Verkeer
Tijdens de verkeerslessen hebben we het over fietsen in de storm en als het nat of donker is. De kinderen leren dat het belangrijk is om dan goed op te vallen. Ook weten de kinderen waar ze moeten fietsen: op een fietspad of fietsstrook. Ook kennen zij enkele regels voor veilig fietsen en weten ze dat je soms naast en elkaar en soms achter elkaar moet fietsen.

Augustus en september

De vakantie zit er alweer op en we zitten nu in groep 4!
In de eerste week van het schooljaar maken we kennis met het klaslokaal en de gang van zaken in groep 4. We gaan flink aan het werk, we hebben er zin in!

Spelling en taal

We gaan dit jaar aan de slag met een nieuwe methode: ĎTaal Actiefí.
Thema 1 gaat over vriendschap. Elk thema van Taal Actief begint met een ankerverhaal. Dit is het vertrekpunt voor de lessen taal en spelling van die week. De lesdoelen worden vervolgens in betekenisvolle contexten aangeboden. Drie verhalen vormen de rode draad in het thema ĎVriendschapí.

Spelling
We gaan werken aan de volgende spellingcategorieŽn:
Thema 1 Vriendschap:
 • Woorden met twee medeklinkers aan het begin en/of het eind (klap, tent, plant).
 • Woorden met drie medeklinkers aan het begin en/of het eind (strik, worst).
 • Woorden met tussenklank na l (wolk).
 • Woorden met tussenklank na r (berg).
Taal
Binnen het taalonderwijs werken we aan vier domeinen:
 1. Woordenschat
 2. Taal verkennen
 3. Spreken en luisteren
 4. Schrijven
Thema 1 Vriendschap:

Woordenschat
 • De betekenis van de themawoorden leren kennen.
Taal verkennen
 • Weten wat een lidwoord is en wat een zelfstandig naamwoord is.
 • Lidwoord en zelfstandig naamwoord kunnen herkennen in een zin.
 • Een samenstelling kunnen maken van twee zelfstandige naamwoorden.
 • Het alfabet kennen.
Spreken en luisteren
 • Een inleiding, kern en slot in een gesproken tekst kunnen herkennen.
 • Een verhaal kunnen navertellen.
Schrijven
 • Een gedicht zonder rijm.
 • Een persoonlijk verhaal.
Rekenen

Groep 4 wordt een druk jaar op rekengebied. We gaan flinke stappen zetten en daar hebben we zin in! We gaan tafeltjes leren, we starten met de klok, we hebben het over verhoudingen, tellen en rekenen t/m 100, noem maar op! Dit schooljaar starten we met een nieuwe rekenmethode: 'De wereld in getallen'. 

Blok 1:
Het verkennen van de getallenrij tot en met 100, waarmee in groep 3 is beginnen, wordt voortgezet. We gebruiken een kralenstang en een kralensnoer. We tellen met sprongen van 1, 10 en 5. We gaan splitsen, optellen en aftrekken tot en met 10 en 20. We letten hierbij goed op dubbelen (4+4) en bijna-dubbelen (4+5). In de eerste blokken van groep 4 wordt intensief gewerkt aan de voorwaarden voor het rekenen tot en met 100. We gaan ook aan de slag met vermenigvuldigen. We verkennen vermenigvuldigsituaties. We leren de som die erbij hoort lang op te schrijven 2+2+2+2 of 4 keer 2. Ten slotte wordt het keerteken geÔntroduceerd. Verder rekenen we met geld in realistische situaties. In groep 3 is het klokkijken
in hele uren aan bod gekomen, in dit blok
komen daar de halve uren bij. 

Technisch lezen
In groep 3 hebben we geleerd om te lezen. Nu gaan we ervoor zorgen dat we vlotter gaan lezen. Dat doen we onder andere met behulp van Timboektoe. We werken de komende tijd aan het vlot kunnen lezen van eenlettergrepige woorden.
We maken natuurlijk ook veel gebruik van onze Hieper de Bieb. Het is belangrijk om veel leeskilometers te maken. Dit doen we op school, maar ook thuis. Op school doen we ook aan tempolezen. Dan lezen we zo snel mogelijk vloeiend woordrijtjes en dan houden we de tijd bij. Vaak doen we dit ook in tweetallen, dan kunnen we elkaar helpen!

Begrijpend lezen
In groep 4 werken we met de methode Tekstverwerken. We werken de komende tijd aan begrijpend luisteren. In het eerste blok komen de volgende onderdelen aan de orde: samenvatten, inhoud voorspellen, tekst interpreteren, tekst beoordelen.

Schrijven
We werken tijdens de schrijflessen aan onze fijne motoriek door middel van motoriekspelletjes. Ook hebben we weer schrijflessen. In het eerste blok worden de letters en cijfers herhaald en de kinderen worden voorbereid op het aanleren van de verbindingen.

WereldoriŽntatie
Het eerste thema van dit schooljaar is ĎOpruimení. We gaan in op verschillen tussen rommel en geen rommel en uiteindelijk gaan de kinderen leren wat recyclen van afval inhoudt.

Verkeer
Tijdens de verkeerslessen steken we weer in op de veiligheid in het verkeer. De eerste weken van dit schooljaar praten we over de regels die gelden op het schoolplein en waarom deze regels nodig zijn. Ook steken we in op fietseisen. Kinderen weten hoe een veilige fiets eruit ziet. Ook praten we over het belang van opvallen in het verkeer en op welke manier je dit kunt doen, bijvoorbeeld met hun kleding, fietslicht en reflectie.