Contactgegevens Medezeggenschapsraad (MR)​

Ouders:

Hilde Croonen (voorzitter)
Sandrijn Jentjens
Dave Noldus

Team:

Ingrid Hanegraaf (secretaris)
Mariëtte Lamers
Winnie Geurts

Ook kunt u mailen naar: mr.sterrenpad@fortior.nl 
 

Algemene informatie

De Medezeggenschapsraad ( M.R. ) is een onafhankelijk orgaan, bestaande uit 6 personen: 3 ouders en 3 teamleden. 
 
De M.R. heeft mogelijkheden om beleidsbeslissingen te beïnvloeden door instemming of advies uit te brengen. De beïnvloeding is aan regels gebonden.
Deze regels staan in het Reglement Medezeggenschap in het Onderwijs. De M.R. bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school.
 
De data van de M.R.-vergaderingen worden zo mogelijk in de Jaarkalender opgenomen en ze worden in ieder geval tijdig aangekondigd in de nieuwsbrief. Als u vragen heeft t.a.v. bestuurlijke zaken kunt u hierover altijd één van de leden aanspreken.
Wilt u horen hoe de M.R. over bepaalde zaken denkt, loop dan eens binnen op 'n vergadering; deze zijn immers openbaar.
 
Omdat er met ingang van 1 augustus 1998 één groot bestuur is, is ook een G.M.R.
(gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) opgericht.
Ook de GMR heeft een reglement waarin is vastgelegd waar de GMR advies- en instemmingsbevoegdheid heeft.
Willen we onze invloed laten gelden, dan is het belangrijk dat deze afvaardiging er inderdaad is!
Wilt u meer informatie, hebt u de leden van de M.R. iets te vertellen of te vragen dan kunt u altijd bij één van de leden terecht.
 

Vergaderdata - schooljaar 2018-2019

24-09-2018
08-11-2018
21-02-2019
23-05-2019
17-06-2019

Locatie: Bs. Sterrenpad 't Ven
Tijdstip: 19:30 uur  

Agenda's, notulen en regelementen Medezeggenschapsraad