U kunt ons ook via Facebook volgen, klik hier!


Rondleiding voor nieuwe ouders
Wilt u graag meer weten over onze school, dan nodigen wij u van harte uit om een afspraak te maken. We zullen u dan door de school leiden en u informeren over de dagelijkse gang van zaken op bs. Sterrenpad 't Ven.  Natuurlijk is er dan ook voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Ook kunt u in de praktijk zien hoe de kinderen met elkaar werken, spelen en leren.


--------------------------------------------------------------------------
Yes!
Eindelijk is het zover. Onze nieuwe schoolnaam mag de wijde wereld in.
Met dank aan de enorme inzet van de werkgroep, hebben wij op de 1e schooldag de nieuwe naam en logo bekend mogen maken. 
Onder grote belangstelling van kinderen, ouders en geďnteresseerden werd de naam onthuld.
 
Vanaf 20 augustus 2018 heet onze school
Basisschool Sterrenpad ‘t Ven
 
Deze naam hebben wij natuurlijk niet zomaar gekozen.
Het idee achter onze nieuwe naam zullen wij u in onderstaand stukje uitleggen.
 
 
Wij zijn op zoek gegaan naar een nieuwe naam, omdat we graag een passende naam bij onze vernieuwde visie wilden.
Een frisse en duidelijke naam die ook de toekomst draagt.
 
Alle kinderen op onze school zijn sterren en we willen dan ook iedereen laten stralen. Ieder kind is immers ergens een ster in en wij helpen hen die talenten uit te bouwen. Groot of klein, het maakt niet uit.
Je mag zijn wie je bent en je bent ook goed zoals je bent.
De kinderen bewandelen op school het pad van 8 sterren – ze doorlopen 8 groepen. Ieder in zijn eigen tempo.
Mede omdat wij op school ook ‘sterren’ uitdelen tijdens het belonen van goed gedrag, kwam al snel het idee naar voren om in de naam iets met sterren te verwerken.
 
Hand in hand (in het logo zijn dat de kinderen) doorlopen de kinderen hun tijd op onze school. Hand in hand gaan ook de leerkrachten, ouders en kinderen om gezamenlijk het beste onderwijs te kunnen bieden. Samen dragen wij zorg voor de ontwikkeling van onze kinderen en proberen zo het beste uit ieder kind te halen.
 
De toevoeging van ’t Ven is gekozen omdat we trots zijn dat onze school op deze unieke locatie ligt. Ook met alle partners in ’t Ven, zijn we steeds meer op zoek naar de samenwerking.
 
Basisschool Sterrenpad ’t Ven
‘De school waar ieder kind mag stralen’

---------------------------------------------------------------------------------------

 
Ieder kind doet ertoe, ieder kind wil leren en
ieder kind kan excelleren.

 
Wij werken daarom hard om op onze school goed onderwijs  en de beste zorg voor onze  leerlingen te bieden. Centraal staat dat het onderwijs en de zorg zich aanpassen aan het kind. Alles is erop gericht om ’t optimale uit elk van onze leerlingen te halen.

Tevens  vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Dit betekent een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en waarin ze opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen.
Samen met ouders werken we niet alleen aan ‘t goed kunnen rekenen, lezen en spellen, maar ontwikkelen we ook vaardigheden van kinderen op andere vakken, stimuleren hun sociale en emotionele ontwikkeling en motivatie.


Wij realiseren dit door:
- opbrengstgericht te werken
- duidelijke doelen te stellen, bijvoorbeeld in onze   
  groepsplannen
- onze kinderen goed te (leren) kennen en hun
  onderwijsbehoeften in kaart te brengen
- te zorgen voor een rijke leeromgeving waarbinnen
  kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen
- kinderen medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen  
  ontwikkelingsproces
- een goed functionerend zorgsysteem
- een open en professionele communicatie met kinderen,
  ouders en elkaar
- oog en oor te hebben voor ontwikkelingen en nieuwe
  inzichten op het gebied van onderwijs
- veel aandacht te hebben voor het sociaal pedagogisch
  klimaat door te werken met de methode    
  leefstijl en de 3 gouden regels die binnen de hele school
  een plek krijgen.