Basisschool Sterrenpad 't Ven:
de school waar ieder kind mag stralen!

 
 
Bs. Sterrenpad 't Ven is een kleine, actieve school in buurtschap 't Ven. Samen met ouders werken we hard om goed onderwijs en de beste zorg aan onze kinderen te bieden. Alles is erop gericht het optimale uit elk van onze leerlingen te halen.
 
Tevens vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Vanuit de principes van De Vreedzame school creëren we 'n pedagogisch klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.
Samen met ouders werken we dus niet alleen aan 't goed kunnen rekenen, lezen en spellen, maar ontwikkelen we ook vaardigheden van kinderen op andere vlakken, stimuleren hun sociale en emotionele ontwikkeling, hun creativiteit in denken en doen en hun motivatie.
 
Wij realiseren dit door opbrengstgericht te werken, duidelijke doelen te stellen, onze kinderen goed te (leren) kennen en hun onderwijsbehoeften in kaart te brengen. En ook door te zorgen voor een rijke leeromgeving waarbinnen kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en ze medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen ontwikkelproces. Voldoende beweging gedurende de dag, gezonde tussendoortjes en een uitdagende speelplaats zorgen ervoor dat de kinderen ook genoeg energie hebben om te leren. Dit stelt hen in staat om zich optimaal te ontplooien en te stralen door de groei in hun ontwikkeling.---------------------------------------------------------------------------------------

U kunt ons ook via Facebook volgen, klik hier!

----------------------------------------------------------------------------

Rondleiding voor nieuwe ouders

Wilt u graag meer weten over onze school, dan nodigen wij u van harte uit om een afspraak te maken. We zullen u dan door de school leiden en u informeren over de dagelijkse gang van zaken op bs. Sterrenpad 't Ven.  Natuurlijk is er dan ook voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Ook kunt u in de praktijk zien hoe de kinderen met elkaar werken, spelen en leren.

--------------------------------------------------------------------------